Als praktijk zijn wij continue in ontwikkeling. Dit gebeurd door middel van nascholing, intervisie of deelname aan onderzoek. Het doel is om de kwaliteit van het behandelproces te vergroten.

Onderdeel hiervan is het verzamelen van data ten behoeve van reflectie, deelname aan onderzoek en ter verantwoording aan het SKF. We zullen u hiervoor bij uw eerste kennismaking toestemming voor vragen.

Groot onderdeel van het verbeterproces is het reflectie vanuit de patiënt. Hier kunnen waardevolle verbeterpunten uitkomen, of fijne complimenten. Hiervoor maken wij gebruik van PREM van Qualiview, deze worden per email verzonden. Ook hiervoor vragen wij u tijdens de eerste zitting toestemming.