Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Een manueel therapeut heeft hiervoor dan ook een aparte opleiding gevolgd. Deze vorm van behandeling richt zich op functiestoornissen van de gewrichten. Wanneer er een stoornis is in de gewrichten, dan zorgt dat voor bewegingsbeperkingen en pijn in het lichaam. Wanneer u fysieke klachten hebt; bijvoorbeeld aan schouders of rug en de oorzaak ligt in de beweeglijkheid van de gewrichten, dan komt de manueel therapeut in beeld.

Zo kunnen wij helpen

Een manueel therapeut probeert om pijn en bewegingsbeperkingen met mobilisatietechnieken (mobilisaties) te verlichten of weg te nemen. Als behandeling van de gewrichten toch niet het beste uitgangspunt lijkt, dan zoekt hij/zij naar alternatieven. Het doel is altijd om de beweeglijkheid verder te vergroten of in stand te houden. U krijgt u oefeningen mee naar huis om het proces sneller te laten verlopen.