Wat is geriatrie?

Ouderdom komt helaas met gebreken: mensen die ouder worden, krijgen soms moeite met bewegen en kunnen daardoor klachten krijgen. Zo zijn ze minder mobiel of kunnen ze dagelijkse taken moeilijker uitvoeren. Een geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen. Hij/zij behandelt ook patiënten die ouderdomsverschijnselen hebben die specifiek worden veroorzaakt door een ziekte of een aandoening zoals een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson.

Zo kunnen wij helpen

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van mobiliteit en zelfstandigheid maar ook het omgaan met de veranderingen die de ouderdom met zich meebrengt. Wij zijn aangesloten bij De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie

Gezinsleden en mantelzorgers

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.


Over NVFG

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) is een door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) erkende specialistenvereniging met als doel de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor ouderen.