Wat is Parkinson?

Parkinson is een progressieve hersenaandoening waarbij de aansturing van spierbewegingen wordt aangetast. Mensen met parkinson hebben vaak een tremor (trillen) en bewegen trager. Soms is dit meer uitgesproken aan een lichaamshelft. Trillen treedt met name op in rust. De fijne motoriek kan lastiger worden en daardoor kan iemand met Parkinson bijvoorbeeld moeite hebben met dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel of omrollen in bed.

Zo kunnen wij helpen

Een bij ParkinsonNet aangesloten fysiotherapeut helpt om deze bewegingsproblemen te verminderen door middel van verschillende oefeningen. Daarnaast kan de fysiotherapeut helpen om de conditie weer op te bouwen en geeft hij/zij oefeningen mee om ook thuis actief te blijven.

Over ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio’s zijn aangesloten bij dit netwerk. Fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij ParkinsonNet geven mensen met parkinson de best mogelijke zorg en blijven op de hoogte van alles wat er speelt door middel van nascholing, een jaarlijks congres en door intensieve samenwerking met andere zorgverleners uit het netwerk.