Manueel therapeut / Rug- & schouderrevalidatie

Meer dan 35 jaar heeft Harm op de Maasstraat gewerkt. Hij richtte hier zijn eigen fysiotherapiepraktijk op.

In 2000 begon de samenwerking tussen de fysiotherapiepraktijk en de twee huisartsenpraktijken. Door een verbouwing werden de praktijk van Harm en de huisartsenpraktijk van Willem Maschhaupt (opgevolgd door Teunis Touber en Laurien Haeck) verbonden en konden Petra Elders en Barbera van Duijn hun praktijk ook in de Maasstraat vestigen. Zo ontstond Praktijk de Grote Rivieren.

We hebben in de afgelopen 22 jaar veel van Harm geleerd (in zijn rol van manueel therapeut) en veel plezier gemaakt (als collega en vriend).

Het is nu tijd voor zijn sportieve en sociale bezigheden.

We zullen hem missen, maar gaan met dezelfde passie door met de praktijk, ons team en natuurlijk onze patiënten.