Huisartsen

Contactgegevens
Huisartsen

Van Duijn | Elders
020 54 00 188
Touber | Haeck
020 54 00 188

Maasstraat 167
1079 BG Amsterdam

Spoednummer
020 54 00 181

Levensbedreigende spoed
112

Receptenlijn
020 54 00 182

Avond | nacht | weekenddienst
088 00 306 00

info@degroterivieren.amsterdam                      (alleen voor algemene informatie)                           

 

Fysiotherapie praktijk
Routebeschrijving

De Grote Rivieren

Maasstraat 167
1079 BG Amsterdam

Huisartsen

Praktijkinformatie:

Medewerkers:

Opleiding, onderzoek & accreditatie

Huisarts in opleiding en co-assistent
Het is mogelijk dat er in de praktijk een huisarts in opleiding werkzaam is. Dit is een afgestudeerd arts die zich specialiseert tot huisarts. Een huisarts in opleiding is gedurende een jaar in één van de huisartsenpraktijken aanwezig en doet zelfstandig spreekuur en huisbezoeken en schrijft recepten uit. Deze arts werkt onder supervisie van de huisarts.

Ook zal er soms een co-assistent in de praktijk zijn; een co-assistent studeert voor arts en loopt in de laatste fase van de studie enkele weken mee in een huisartsenpraktijk.

Wetenschappelijk onderzoek
Wij zijn verbonden aan de Vrije Universiteit en in het kader daarvan doen wij mee aan wetenschappelijk onderzoek. Anonieme gegevens worden soms hiervoor gebruikt. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Praktijkaccreditatie
Met ingang van 6 augustus 2009 heeft onze praktijk het certificaat NHG- Praktijkaccreditering® gekregen. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan bepaalde eisen en dat de praktijk zich continu inzet voor verdere verbetering van organisatie en zorg. Er vindt een jaarlijkse toetsing plaats. Tot juli 2019 is de praktijk weer geaccrediteerd.

Coöperatie huisartsen groot - zuid                                                                                 
De Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid is in 2007 opgericht om de zorg voor bepaalde groepen patiënten, zoals mensen met COPD, diabetes mellitus type 2 en ouderen, gezamenlijk te organiseren en uit te voeren. Dit gebeurt vanuit de huisartsenpraktijken en in samenwerking met andere zorgverleners uit de regio. Voor meer informatie kunt u kijken op  http://www.chagz.nl

Patiënt tevredenheidsonderzoek                                                                                        
Wij zullen regelmatig een aantal patiënten vragen mee te doen aan een enquete over de zorg die wij leveren. Deze feed-back is belangrijk voor ons. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen tijdens de accreditatie.